Zadzwoń! 669 801 801 (24h)
Detox poalkoholowy
Odtrucia alkoholowe
Odtrucia
Lekarze specjaliści
Pomoc
Pomoc
Leczenie
Profilaktyka

Samotność w związku, czyli o współuzależnieniu

O współuzależnionych mówi się w badaniach nad alkoholizmem stosunkowo od niedawna. Przez długi czas przyczyn współuzależnienia upatrywano przede wszystkim w stresie wynikającym z długotrwałego przebywania z osobą uzależnioną. Współczesne badania kładą jednak nacisk na cechy osoby współuzależnionej, takie jak: pewien brak dojrzałości, skłonność do niewłaściwego reagowania na problemy, sytuacje życiowe czy niewłaściwe postępowanie innych osób. Przebywanie z uzależnionym nasila cechy tej osobowości. Współuzależniony wymaga osobnej terapii, ponieważ nawet wyleczenie uzależnienia alkoholowego, nie oznacza jednoczesnego rozwiązania problemów współuzależnionego. Współuzależniona (bo zazwyczaj mówi się w tym kontekście o kobietach) w ten sam sposób, jak alkoholik jest uzależniony od alkoholu, uzależniona jest od alkoholika.

Najczęstsze objawy fizyczne i psychiczne spotykane u współuzależnionych ze względu na swoją niespecyficzność wymagają odniesienia do szerszego kontekstu. Należą do nich: kłopoty ze snem, zdrowiem, ogólne zmęczenie, zaburzenia łaknienia, poczucie zagubienia, zmienne nastroje, niezdolność do podejmowania decyzji, zmienne nastroje, poczucie niepanowania nad swoim życiem, utraty kontroli, zaniedbywanie siebie, zachowania kompulsywne, zaburzone kontakty z innymi ludźmi - rozluźnienie więzi rodzinnych, ale też branie odpowiedzialności za innych, pouczanie, zajmowanie się cudzymi sprawami bardziej niż swoimi, nadopiekuńczość, obwinianie innych za swoje problemy.

W relacji z uzależnionym na współuzależnienie wskazują następujące zachowania: całkowite skupienie się na problemach alkoholika, poddanie się rytmowi jego dnia, kontrolowanie, nieskuteczne namawianie alkoholika do zmiany zachowań, podjęcia leczenia, zachowania agresywne: poniżanie alkoholika, wypominanie, oskarżanie, moralizowanie, zachowania kompulsywne, poczucie bezsilności, zobojętnienia, brak poczucia bezpieczeństwa.

Działanie osoby współuzależnionej opierają się w istocie na zaprzeczaniu problemowi, tolerowaniu destrukcyjnych zachowań alkoholika i solidarnym ponoszenia razem z nim ich konsekwencji, co umożliwia dalsze trwanie rodziny w niezmienionym stanie. Typowym zjawiskiem jest zjednoczenie całej rodziny w celu ukrycia problemu alkoholowego przed otoczeniem. Osoby współuzależnione dla wyrwania się z zamkniętego kręgu alkoholizmu potrzebują wsparcia psychologicznego.

W terapii współuzależnionych nacisk kładzie się przede wszystkim na następujące kwestie: przekształcenie dotychczasowych stereotypów dotyczących alkoholizmu, uświadamianie alkoholika o jego problemie i żądanie rozpoczęcia leczenia, zaprzestanie obwiniania się o picie alkoholika, obrona przed destrukcją, zaprzestanie działań mających na celu ułatwienie alkoholikowi picia.

Kompendium wiedzy

Upojenie alkoholowe

Upojenie alkoholowe zwykłe, które definiuje się także jako upicie zwykłe, głównie można rozpoznać po zmianach zachowania oraz zaburzeniach koordynacji nerwowej, co stanowi naturalną reakcję organizmu, w szczególności ośrodkowego układu nerwowego na alkohol etylowy. Objawy upojenia pojawiają się osobniczo, u osób wyjątkowo wrażliwych już od 0,3 promila.

Więcej

Zapalenie trzustki

Zarówno przewlekłe i ostre zapalenie trzustki to stany chorobowe bezpośrednio związane z alkoholem. Ostre zapalenie trzustki w co najmniej w 50% jest spowodowane regularnym nadużywaniem alkoholu, natomiast przewlekłe zapalenie trzustki aż w 60-85%. Oba stany chorobowe potrafią doprowadzić do trwałej niesprawności, wyniszczenia a nawet śmierci i bywają przyczyną wielu cierpień pacjenta.

Więcej

Zespół drugiego dnia

Zespół drugiego dnia (kac) to inaczej złe samopoczucie występujące do kilku godzin po wprowadzeniu do organizmu zbyt dużej ilości alkoholu. Etanol zawarty w napojach alkoholowych odpowiada za stan tzw. upojenia alkoholowego. Jego picie zmienia jednak procesy metaboliczne organizmu, gdyż jest on wydalany praktycznie w całości w postaci przetworzonej. Kac zwykle nie wymaga leczenia, czasem jednak w przypadku nasilonych dolegliwości chorego należy nawodnić i podać leki objawowe.

Więcej


Indywidualna Praktyka Lekarska - Warszawa - tel. 669 801 801 (24h / 7d)